Uitspraak Hoge Raad: arrest Hof in Zes van Breda blijft in stand