PERSBERICHT || Reactie op beslissing van de advocaat-generaal in de Butlermoordzaak (herziening)