Herzieningsverzoek in persoonsverwisselings-zaak gegrond verklaard